Thảm hại chào bán xe ở Đức – Vinfast giở trò hối lộ phóng viên

Trung Khoa – Thoibao.de 

#StandWithUkraine #RussianAggression

 

 

Bình luận