Con mèo đặc cách của Đại sứ Việt Nam tại Đức và những công dân Việt khốn khổ