120.000 Euro ra mắt Auto tại Đức – Vinfast tổ chức như ăn mày!

Vì sao không băng rôn, khẩu hiệu khi khai trương giới thiệu Auto?
Cấm truyền thông tự do tham gia và đăng tin
Khách mời đi 500 Km, đói sôi bụng bỏ về
—–

Kinh hoàng, Vinfast ra mắt xe Auto tại Đức – Nhà báo bị đe dọa “Ám sát”

 

Thuê lính bắn tỉa của Nga, Bịt miêng, Xử không cần hỏi, Phản Quốc, Cho ăn kẹo đồng…để loại bỏ Tự do báo chí tại Đức?
Trung Khoa – Thoibao.de 
Kasse animation 7.8.2023