Kinh hoàng Vinfast ra mắt xe Auto tại Đức

Giấy mời của Vinfast hôm 24.4.2022 / Einladung von Vinfast am 24. April 2022 im East Moon Restaurant 2, Herzbergstraße 100, 10365 Berlin. Herr. Nguyễn Anh Tú, Tel: +4916094487741 

Trung Khoa – Thoibao.de