Đại sứ Mỹ tiết lộ về các nguyên thủ Việt Nam – tham nhũng và bị Trung Quốc cản phá