Đảng trưởng nhận cú tát – Anh, Canada thưởng lớn cho Phạm Đoan Trang