Tổng Bí Thư chọn độc dược làm… ‘biệt dược’!

Link Video: https://youtu.be/7BkcGlGLfxw Diễn văn khai mạc Hội nghị Cán bộ toàn quốc của ông Nguyễn Phú Trọng hồi cuối tuần vừa qua cho thấy, Tổng Bí thư hoàn toàn nhất trí với việc chọn độc dược làm… “biệt dược”,…