Dốt nát cộng với độc đoán sẽ thành giết người

Link Video: https://youtu.be/BXooJrwWUgY “Sự dốt nát mà tôi muốn nói đến ở đây không phải là thiếu kiến thức, thiếu trình độ mà là sự thiếu kiến văn, thiếu tầm nhìn và thiếu nhân tính. Một khi nhân tính không…
Xây dựng chỉnh đốn mãi chưa xong

Link Video: https://youtu.be/NqVQk5cE6Ig Ông Nguyễn Phú Trọng cũng xấp xỉ tuổi ông Joe Biden, gần 80 cả rồi. Dân Mỹ thì ngày nào cũng thấy ông Biden trên ti vi. Cái nghề tổng thống nó vất vả; cần cho dân…
OHCHR urges the authorities in Viet Nam to immediately release all these individuals as well as the many others arbitrarily detained for exercising their rights to freedom of opinion and expression

Press briefing notes on Viet Nam  Spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights: Ravina Shamdasani Location: Geneva Date: 17 December 2021 We are deeply troubled by the harsh sentencing of human rights and land rights defenders convicted of spreading anti-State propaganda in…