Vietnam says USCIRF 2021’ report not fair, lack of objectivity

On April 29, the Vietnamese Ministry of Foreign Affairs said that the 2021 Report of the US Commission on International Religious Freedom (USCIRF) had a number of contents that lack objectivity, not fair, and based on the incorrect information” about…
Bang giao Trung – Việt: Những màn nói dối hào nhoáng

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=ywAmZ5OYBds “Thời điểm này mà lại nói về “lòng tin chiến lược” giữa Trung Quốc và Việt Nam thì là gì, nếu không phải là những lời nói dối hào nhoáng? Lãnh đạo của hai quốc gia cộng…