Vietnam faces 3 major challenges at UN

After successfully assuming the role of chairman of the UN Security Council for the term 2020-2021, Vietnam once again held this role in April 2021. Ambassador Nguyen Hong Thao shared with the Laws of Ho Chi Minh City newspaper that:…
Diamond Quartet and Hanoi: Parallel interests and strategic cohesion

The democratic coalition quartet is strengthening under President Biden to counterbalance the rise of Chinese influence in the region and do Hanoi’s national security goals coincide with this quartet? The first meeting of the heads of state of the US,…
VTV hãy tôn trọng sự thật và thôi chụp mũ Thoibao.de!

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=BJDOLxKbABc Vào ngày thứ 2 ngày 22 tháng 3 năm 2021, Thoibao.de có phát bản tin “Sắp làm thủ tướng, Phạm Minh Chính đã có mối làm ăn tỷ đô với Tập?”. Thì ngay ngày hôm sau kênh…