Vi phạm điều lệ đảng, bao che hối lộ – N.P Trọng bị Phó chủ nhiệm Quốc hội truy vấn

Bình luận