Biển Đông: Có nên tin vào lời hứa của Trung Quốc?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=TGnjwDHFGug Ngày 1/2, Luật Cảnh sát biển của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (gọi tắt là Luật Hải cảnh mới) chính thức có hiệu lực, trong đó quy định thẩm quyền cho phép sử dụng vũ…
Vietnam asked to remove barriers to help private economy

Difficulties must be removed for private enterprises, creating all conditions for the private economy to feel secure in investing, doing business, and innovating in Vietnam. Prime Minister Nguyen Xuan Phuc made the call just mentioned at the Government meeting on…