CPV’s 13th National Congress: Ideology and Time Disease

The Communist Party Declaration (1848) summarized Marx and Engels’ theories about the nature of society and politics, namely: the history of society so far is the history of class struggle. Society has always operated in the form of an oppressed…
Nguy cơ án chồng án trong vụ Phạm Đoan Trang

Luật sư Đặng Đình Mạnh vừa làm thủ tục đăng ký bào chữa cho bà Phạm Đoan Trang tại Cơ quan An ninh Điều tra TP Hà Nội cùng với bản kiến nghị về thẩm quyền vụ án. Theo thông…