Vietnam donates $100,000 for China to cope with natural disasters

Vietnam has just donated China with $100,000 as its neighbor suffers from heavy rains, floods and earthquakes that killed more than 100 people and millions became homeless. The humanitarian action of the Vietnamese side takes place in the context that…
Đưa Trung Quốc 100.000 USD – Việt Nam hy vọng điều gì?

Việt Nam vừa trợ giúp Trung Quốc 100.000 đô la giữa lúc quốc gia láng giềng đang hứng chịu những đợt mưa lớn, lũ lụt và động đất khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng triệu người phải di…