Hỗ trợ ngay 5000 Euro trong cuộc khủng hoảng corona tại Berlin

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bang Berlin, CHLB Đức

Đặc phái viên về hội nhập của chính quyền Berlin đã phát động sáng kiến dành cho những người hành nghề tự lập đơn thân và các doanh nghiệp nhỏ có nguồn gốc nhập cư.

Nhằm hạn chế tác động của virus corona, bang Berlin hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ với khoản viện trợ ngay lập tức trị giá 5.000 Euro. Vào lúc 12 giờ ngày thứ sáu, 27.03.2020, Ngân hàng Đầu tư Berlin sẽ đưa lên trang mạng của mình (www.ibb.de) các mẫu đơn. Trước tiên, các văn bản này được viết bằng tiếng Đức và phải điền trực tuyến.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ ở Berlin là do những người có nguồn gốc nhập cư làm chủ. Để cho họ cũng được thông báo về Chương trình hỗ trợ khẩn cấp này, Đặc phái viên về hội nhập của Berlin đã phát động một sáng kiến cung cấp thông tin. Hợp tác với các hội đoàn doanh nghiệp, họ cung cấp thông tin bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau về Chương trình Cứu trợ khẩn cấp II (Soforthilfe II). Thêm vào đó, các tổ chức này cũng giúp đỡ trong việc dịch và điền các mẫu đơn.

Bà Katarina Niewiedzial, Đặc phái viên về hội nhập của chính quyền bang Berlin nhận xét: “Nhiều doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ có nguồn gốc nhập cư có lẽ chẳng biết gì về Chương trình cứu trợ của nhà nước. Trong khi đó, họ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng này và lo sợ về sự sống còn của mình. Chính tại Berlin, họ đã đóng góp phần quan trọng vào nguồn thu thuế và tạo ra công ăn việc làm và chỗ đào tạo nghề”.

Cho tới nay, những hội đoàn sau đã tham gia sáng kiến này. Các doanh nghiệp và những người hành nghề tự lập có thể liên hệ với các hội đoàn này nhờ giúp đỡ qua Email:

Hội người Việt Nam tại Berlin và Brandenburg (Vereinigung der Vietnamesen in Berlin & Brandenburg e.V), [email protected]

BWK BildungsWerk in Kreuzberg GmbH, [email protected]

DAFG- Hội Hữu nghị Đức-Arap e.V , [email protected]

Và nhiều hội đoàn nữa.

Những hội đoàn và hiệp hội quan tâm, muốn tham gia sáng kiến này cũng có thể liên hệ với Văn phòng của Đặc phái viên về hội nhập: [email protected].

Thông cáo báo chí của Bang Berlin hôm 26.3.2020 về chương trình hỗ trợ tài chính ngay cho các doanh nghiệp tự hành nghề tại Berlin mà người chủ có nguồn gốc là người nhập cư.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de