Thủ tướng Đức Angela Merkel và các thủ hiến bang ra Quyết nghị phòng chống virus corona

Thủ tướng Đức Angela Merkel công bố tăng biện pháp chống đại dịch virus corona tại Đức hôm 22.3.2020

Trong cuộc họp trực tuyến ngày 22/3, Thủ tướng liên bang Đức Angela Merkel và 16 thủ hiến các bang đã nhất trí đưa ra một Quyết nghị nhằm ngăn chăn virus corona, trong đó nhấn mạnh biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội với những quy định sau:

  1. Công dân được yêu cầu cắt giảm tiếp xúc với những người ngoài gia đình mình xuống mức tối thiểu.
  2. Ở nơi công cộng, những khi có điều kiện, cần giữ khoảng cách tối thiểu 1,5m với những người trong mục 1.
  3. Khi ở nơi công cộng, chỉ được phép ở một mình, với một người nữa không sống cùng gia đình hoặc với những người trong cùng một nhà.
  4. Việc đi làm, chăm sóc cần thiết, mua bán, đi bác sĩ, tham dự các cuộc họp, giúp đỡ những người khác hoặc tập thể thao, vận động riêng ngoài trời cũng như các hoạt động cần thiết khác dĩ nhiên vẫn được phép.
  5. Đứng trước tình hình nghiêm trọng trong nước, việc liên hoan một nhóm ở nơi công cộng, trong nhà cũng như những cơ sở tư nhân là không thể chấp nhận được. Các cơ quan trật tự công cộng và cảnh sát sẽ giám sát việc vi phạm những hạn chế tiếp xúc này và trong trường hợp chống đối sẽ bị trừng phạt.
  6. Các nhà hàng phải đóng cửa. Ngoại trừ việc giao và nhận thức ăn để ăn ở nhà.
  7. Các dịch vụ trong lĩnh vực chăm sóc thân thể như cắt tóc, tiệm trang điểm, tiệm massage, tiệm xăm trổ và các hoạt động từng tự bị đóng cửa, vì trong lĩnh vực này không thể tránh gần gũi về cơ thể. Việc điều trị cần thiết về y tế vẫn được phép.
  8. Trong tất cả các xí nghiệp, đặc biệt ở những nơi có người qua lại thì điều quan trọng là giữ những quy định vệ sinh và thực hiện những biện pháp bảo vệ có hiệu quả đối với nhân viên và khách.
  9. Những biện pháp này có hiệu lực ít nhất là hai tuần lễ.

Liên bang và các bang hợp tác chặt chẽ cùng nhau trong việc thực hiện những hạn chế này cũng như trong việc đánh giá hiệu quả của nó. Các bang và các huyện có thể đưa thêm những quy định nữa trên cơ sở đặc điểm của khu vực và tình hình dịch bệnh ở địa phương.

Liên bang và các bang nhận thức rõ rằng đây là những biện pháp rất chặt chẽ. Nhưng đây là điều cần thiết và phù hợp với việc bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de  (Lược dịch)

Nguồn thông cáo báo chí của Chính phủ Đức hôm 22.03.2020: