TÌM NGƯỜI THÂN

Đã bao năm tháng tôi hằng mong có một sự kì diệu nào đó giúp tôi có thể đến được đất nước mà cách đây hơn nửa thế kỉ Bố tôi đã từng có diễm phúc được sống và học…
“Game of Thrones” – Phu Trong prepares for 13th Congress

In Vietnam, the “Game of Thrones” is being carried out by senior officials of the ruling Communist Party of Vietnam (CV) headed by General Secretary Nguyen Phu Trong to the 13th Party Congress. Game of Thrones is an American fantasy…