Các nước đề phòng Trung Quốc, Việt Nam „phá cửa“ cho vào

https://youtu.be/QC72G5WOFjA

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 4.12.2019

Kasse animation 7.8.2023