Việt Nam chuẩn bị những gì ở Biển Đông, để chống Trung Quốc?

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 30.11.2019