Đảng cấm nói, Phạm Bình Minh cúi mặt – Mừng Trung Quốc, Vương Đình Huệ đem hoa

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 29.9.2019