Né Trung Quốc, Phạm Bình Minh lên diễn – Lệnh Hà Nội, Phó Thủ tướng xếp hàng

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 28.9.2019