Bỏ lại Trọng, Phạm Bình Minh tới Mỹ – Đả Trung Quốc, Diễn văn triệu người mong

https://youtu.be/aKHqb8YutKc

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 27.9.2019