Trọng, Phúc giành chân đi New York – Donald Trump phát lệnh tại Hoa Kỳ

https://youtu.be/gkG68gJ3pNk

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 22.9.2019