Việt Nam, Hoa Kỳ nâng đối tác – Bắc Kinh, Hà Nội hạ kết giao

https://youtu.be/HaXH4pBUKbU

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 16.9.2019


Kasse animation 7.8.2023