Chỉ mặt Tàu, Hoàng Chí Phong tới Đức – Đại hội Đảng, NP Trọng đắn đo

https://youtu.be/UhZFxfs5NgY

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 11.9.2019

Bình luận