Bám phao đỏ, VN tập trận Mỹ – đưa tàu nát, Hà Nội mơ đánh Trung

https://youtu.be/r-ZOyj-Necc

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 6.9.2019