Vứt bỏ „16 chữ vàng“ – Tập Cận Bình đưa tàu Hải Dương 8 quay lại vùng biển Việt Nam!

https://youtu.be/45qyVt_O_mQ

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 13.8.2019


Bình luận