Bia mộ Karl Marx ở London sau khi bị tấn công bằng búa, giờ lại bị xịt sơn đỏ

Link Video: https://youtu.be/3X5B5V-oENE

Bia mộ Karl Marx ở London sau khi bị tấn công bằng búa, giờ lại bị xịt sơn đỏ với dòng chữ: ”Đài tưởng niệm cuộc tàn sát của người cộng sản bôn-sơ-vích 1917 – 1953 với 66 triệu người chết”,  ”Chủ nghĩa chết đói” và “Học thuyết hận thù “

Ý Nhi, Văn Ba – Thoibao.de từ CHLB Đức 18.02.2019

https://thoibao.de/trong-vong-2-tuan-bia-mo-cua-karl-marx-da-bi-pha-hoai-2-lan  

Nguồn: Nhật báo Bild của Đức http://bit.ly/2SUrPxg