Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp liên quan đến nhóm mật vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh – Cảnh sát Paris vào cuộc

Link Video: https://youtu.be/SCh7vtDrgy0


Kasse animation 7.8.2023