Ông Lê Đức Trung – một cán bộ tại ĐSQ Việt Nam ở Berlin đã bị bại lộ (PV. Trung Khoa – Thoibao.de)

Trước tòa án Đức, hôm 25.4.2018 nhân chứng người Việt đã phải khai ra cán bộ ĐSQ Việt Nam tại Berlin trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh.

Kasse animation 7.8.2023