Kiều bào tại Đức với phiên Tòa hôm 25.4.2018, xét xử nghi phạm mật vụ Việt Nam Nguyễn Hải Long

Ý kiến của Kiều bào tại Đức, sau khi dự phiên Tòa hôm 25.4.2018, xét xử nghi phạm mật vụ Việt Nam Nguyễn Hải Long trong vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Ông Lê Mạnh Hùng “ Nếu ai muốn tìm hiểu một nhà nước pháp quyền thì hãy dự một phiên tòa xử như ngày hôm nay ..” Chị Bình “ Phiên tòa rất nghiêm túc, đầy đủ các nhân chứng, cơ quan báo chí..” Ông Trần Ngôn “ Tôi cảm thấy sự an ninh của người Việt ở đây không còn chắc chắn nữa, nên tôi muốn phiên tòa này sẽ có kết quả để nhà nước Việt Nam không thể muốn làm gì thì làm trên một nước dân chủ và văn minh như Đức..”